Posts tagged Ice Cream Cake (Food)

草莓蛋糕 海綿蛋糕 strawberry cream cake

草莓蛋糕 海綿蛋糕 strawberry cream cake
草莓蛋糕 海綿蛋糕 六吋份量 蛋 3psc egg 糖 90g sugar 低筋麵粉 90g cake flour 無鹽牛油 20g unsalted butter 草莓 250g strawberry 草莓果醬 40g strawberry jam 水 15ml water 甜忌廉 250ml sweetened whipping cream 用基本的海綿蛋糕黎做個草莓蛋糕 可以隨便換成其他生果都ok架 雞蛋放室溫會易d打發 所以最好早d拎定出黎 用打蛋器打至起泡 再分工次加入90g糖 打到溶解後再加直至加晒 打好的雞蛋會好似泡泡咁 有少少流質 拎起打蛋器會好似絲帶咁一條的滴落 慢慢篩入低筋麵粉 用切切下的方式混合(好似片入面咁) 可以減少雞蛋的空氣流走 再加入溶化的無鹽牛 [...]